Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кузнецов О.В. Державна політика регулювання економічної безпеки підприємництва: теоретичний та практичний аспекти

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається еволюція теоретичних концепцій державного регулювання економіки, проводиться аналіз інституційних вад внутрішнього ринку України, підкреслюється їх визначальний характер на стан економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Ключові слова: державне регулювання, економічна безпека, інформаційна асиметрія, внутрішній ринок, суб’єкт господарювання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эволюция теоретических концепций государственного регулирования экономики, производится анализ институциональных недостатков внутреннего рынка Украины, подчеркивается их определяющий характер на состояние экономической безопасности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: государственное регулирование, экономическая безопасность, информационная асимметрия, внутренний рынок, субъект хозяйствования.

ANNOTATION
This article discusses the evolution of theoretical concepts of state regulation of the economy, analyzes the institutional weaknesses of the domestic market of Ukraine, emphasizing their crucial impact of the state of the economic security of economic entities.

Keywords: government regulation, economic security, information asymmetries, domestic market, economic entity.

Завантажити статтю (pdf)