Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коваленко Г.В. Особисті селянські господарства в інтеграційних процесах аграрного сектору

АНОТАЦІЯ
Сучасний стан розвитку аграрного сектору економіки характерний тим, що на провідних позиціях в ньому все більше затверджуються особисті господарства населення, які налагоджують товарне виробництво там, де потрібна переважно ручна праця. В статті розглянуто стан особистих селянських господарств в Миколаївській області і їх можливу співпрацю з фермерами і підприємствами, більшість з яких на сьогодні знаходяться в кризі. Запропоновано створення інтеграційних формувань за участі особистих селянських господарств.

Ключові слова: аграрний сектор, особисті селянські господарства, інтеграційні процеси, колективне виробництво, кооперативні та інтеграційні структури.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние личных крестьянских хозяйств Николаевской области и их возможное сотрудничество с фермерами и предприятиями, большинство из которых находятся в кризисе. Предложено создание интеграционных формирований при участии личных крестьянских хозяйств.

Ключевые слова: аграрный сектор, личные крестьянские хозяйства, интеграционные процессы, коллективное производство, кооперативные и интеграционные структуры.

ANNOTATION
The current state of the agrarian sector’s development is characterized by the leading positions of individual farms that establish production commodity where mostly manual labour is required. The position of individual farms in Mykolaiv Oblast and their possible collaboration with farmers and enterprises, which are in crisis, is discussed. Creation of integration units with the participation of individual farms is proposed.

Keywords: agrarian sector, individual farms, integration processes, collective production cooperatives, integration structures.

Завантажити статтю (pdf)