Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дюк А.А. Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування

АНОТАЦІЯ
В Україні ще не вироблено єдиного підходу щодо регулювання аграрного сектора, різні бачення реформування та відсутність довгострокової стратегія його розвитку зумовили актуальність цього питання. Потрібно визначити економічних агентів суспільного та приватного інтересу та їх право власності в залежності від запропонованих моделей реформування аграрного сектора.

Ключові слова: реформування, економічні агенти, управлінський процес, моделі реформування, приватний та суспільний інтерес, право власності.

АННОТАЦИЯ
В Украине еще не определено единого подхода к регулированию аграрного сектора, разные подходы к реформированию и отсутствие долгосрочной стратегия развития обусловили актуальность этого вопроса. Нужно определить экономических агентов общественного и частного интереса и их право собственности в зависимости от предложенных моделей реформирования аграрного сектора.

Ключевые слова: реформирование, экономические агенты, управленческий процесс, модели реформирования, частный и общественный интерес, право собственности.

ANNOTATION
There is no single approach to the regulation of the agricultural sector in Ukraine. The different visions of reform and the lack of a long-term strategy of development led to relevance of the issue. There is a need to define the economic agents of public and private interests and their ownership depending on the model of proposed agricultural reform.

Keywords: reformation, economic agents, managerial process, reform models, private and public interest, ownership.

Завантажити статтю (pdf)