Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Тарасенко Т.П. Трансформація підходів країн Єс до регулювання міграції висококваліфікованих кадрів

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні фактори впливу на міграційну політику держав-членів Європейського Союзу, охарактеризовано засоби залучення висококваліфікованої робочої сили на європейський ринок праці, проаналізовано шляхи відбору професійних кадрів, які іммігрують до ЄС. Визначено ключові тенденції та форми прояву трансформації інституційного регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих фахівців у західноєвропейських країнах.

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, міграційна політика, інституційне регулювання міжнародної міграції, висококваліфікована робоча сила, «відтік мізків», Європейський Союз.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные факторы влияния на миграционную политику государств-членов Европейского Союза, охарактеризованы средства привлечения высококвалифицированной рабочей силы на европейский рынок труда, проанализированы пути отбора профессиональных кадров, которые иммигрируют в ЕС. Определены ключевые тенденции и формы проявления трансформации институционального регулирования международной миграции высококвалифицированных специалистов в западноевропейских странах.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, миграционная политика, институциональное регулирование международной миграции, высококвалифицированная рабочая сила, «отток мозгов», Европейский Союз.

ANNOTATION
This article provides a survey of the main factors influencing migration policies of the EU Member States, describes the means to attract highly skilled workforce to the European labour market, provides the analysis of the selection instruments for professional personnel immigrating to the EU. The key trends and forms of transformation of international migration of highly skilled professionals’ institutional regulation in Western countries are defined.

Keywords: international labour migration, migration policy, institutional regulation of international migration, highly skilled workforce, «brain drain», the European Union.

Завантажити статтю (pdf)