Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Січко С.М. Вплив транснаціонального капіталу на розвиток світової економіки

АНОТАЦІЯ
Сучасний стан розвитку світової економіки характеризується процесами фінансової глобалізації, яка пов'язана з діяльністю транснаціональних корпорацій. У статті проаналізовано динаміку, структуру та ключові індикатори прямого іноземного інвестування та міжнародного виробництва таких корпорації. Проаналізовано активність транснаціонального капіталу та визначено вплив транснаціональних корпорацій на світову економіку.

Ключові слова: транснаціональний капітал, світова економіка, ТНК, прямі іноземні інвестиції, фінансова глобалізація.

АННОТАЦИЯ
Современные тенденции развития мировой экономики характеризуются процессами финансовой глобализации, которая связана с деятельностью транснациональных корпораций. В статье проанализована динамика, структура и ключевые индикаторы прямого иностранного инвестирования и международного производиства таких корпораций. Проанализирована активность транснационального капитала и определено влияние транснациональных корпораций на мировую экономику.

Ключевые слова: транснациональный капитал, мировая экономика, ТНК, прямые иностранные инвестиции, финансовая глобализация.

ANNOTATION
Modern stage of world economy development is characterized by processes of financial globalization, which is connected with the activity of transnational corporations. The article analyzes dynamics, structure and key indicators of foreign direct investment (FDI) and international production of TNC. The activity of transnational capital was analyzed and the influence of TNC on the world economy was determined.

Keywords: transnational capital, world economy, TNC, FDI, financial globalization.

Завантажити статтю (pdf)