Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пічугіна Ю.В., Чорна А.В. Специфіка функціонування тіньової економіки ЄС

АНОТАЦІЯ
У статі представлено аналіз різноманітних підходів до визначення тіньової економіки. Виявлено особливості впливу інститутів тіньової економіки на економічний розвиток країн світу загалом, та ЄС зокрема. Досліджено інституційні структури протидії тенізації світового господарства та зарубіжний досвід ЄС щодо детінізації економіки.

Ключові слова: тіньова економіка, інституціоналізація, ЄС, неформальний сектор, детінізація, економічна криза.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ разнообразных подходов к определению теневой экономики. Выявлены особенности влияния институтов теневой экономики на экономическое развитие стран мира вообще и ЕС в частности. Исследованы институционные структуры противодействия тенизации мирового хозяйства и опыт ЕС по детенизации экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, институционализация, ЕС, неформаль-ный сектор, детенизация, экономический кризис.

ANNOTATION
The article presents an analysis of different approaches to the definition of the shadow economy. The features of the influence of the institutions of the shadow economy on the economic development of countries in general and the EU in particular were discovered. We investigated the institutional structures countering shadowing of the world economy and the EU's experience in economy de-shadowing.

Keywords: shadow economy, institutionalization, EU, informal sector, de-shadowing economic crisis.

Завантажити статтю (pdf)