Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Левчий М.А. Международные санкции: институционально-экономический аспект

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы к определению термина «санкции» и «экономические санкции» в современных международных отношениях, приведена классификация экономических санкций и примеры их использования Организацией Объединенных Наций (ООН). Уделено внимание проблеме эффективности применения экономических санкций Советом Безопасности ООН и вопросу целесообразности их использования.

Ключевые слова: санкции, санкции Совета Безопасности ООН, экономические санкции, виды экономических санкций,
эффективность экономических санкций.

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються підходи до визначення терміна «санкції» та «економічні санкції» у сучасних міжнародних відносинах, наведена класифікація економічних санкцій та приклади їх застосування Організацією Об’єднаних Націй (ООН). Приділена увага проблемі ефективності застосування економічних санкцій Радою Безпеки ООН та питанню доцільності їх використання.

Ключові слова: санкції, санкції Ради Безпеки ООН, економічні санкції, види економічних санкцій, ефективність економічних санкцій.

ANNOTATION
The article discusses approaches to the definition of the term «sanctions» and «economic sanctions» in modern international relations, shows the classification of economic sanctions and examples of their use by the United Nations (UN). Attention is paid to the problems of the efficiency of economic sanctions by the Security Council and the issue of the appropriateness of their use.

Keywords: sanctions; sanctions by UN Security Council; economic sanctions; types of economic sanctions; efficiency of economic sanctions.

Завантажити статтю (pdf)