Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Король О.В. Компаративний аналіз соціально-економічних наслідків кризи в країнах ЄС

АНОТАЦІЯ
У статті аналізується вплив світової фінансової кризи на соціально-економічні показники економік країн ЄС. Відзначено, що Європейському співтовариству не вистачає цілісності для ефективного протистояння наслідкам, яких завдано національним економікам. Визначено основні тенденції розвитку кризових явищ, що мали місце в різних сегментах економік
країн-членів ЄС.

Ключові слова: ЄС, фінансова криза, зовнішній борг, державний борг, антикризові заходи, дефіцит бюджету.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется влияние мирового финансового кризиса на социально-экономические показатели экономик стран ЕС. Отмечено, что Европейскому сообществу не хватает целостности для эффективного противостояния последствиям, которых нанесен национальным экономикам. Определены основные тенденции развития кризисных явлений, имевших место в различных сегментах экономик стран-членов ЕС.

Ключевые слова: ЕС, финансовый кризис, внешний долг, государственный долг, антикризисные меры, дефицит бюджета.

ANNOTATION
The impact of the global financial crisis on the socio-economic performance of the EU is analysed in the paper. It is defined that the European Community lacks the integrity for effective opposition to the consequences from which some national economies suffered. The main trends of the crisis that occurred in the different segments of the member states’ economies are determined.

Keywords: EU, financial crisis, external debt, public debt, crisis measures, budget deficit.

Завантажити статтю (pdf)