Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дмитришин Б.В., Загреба М.М. Дослідження показників конкурентоспроможності України в контексті посилення євроінтеграційних процесів

АНОТАЦІЯ
У статті представлено порівняльну характеристику індексів соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності нашої держави з найближчими сусідами-членами ЄС відповідно до оцінок провідних міжнародних інституцій. Визначено, що за більшістю таких показників Україна значно поступається найближчим сусідам-членам ЄС (Польщі, Угорщині, Словаччині), а також країнам пострадянського простору, що вже прийняті в ЄС (Латвії, Литві й Естонії).

Ключові слова: Європейський Союз, Індекс людського розвитку, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс
легкості ведення бізнесу, оплата праці.

АННОТАЦИЯ
В статье представлена сравнительная характеристика индексов социально-экономического развития и конкурентоспособности нашего государства с ближайшими соседями-членами ЕС в соответствии с оценками ведущих международных институтов. Определено, что по большинству таких показателей Украина значительно уступает ближайшим соседям-членам ЕС (Польше, Венгрии, Словакии), а также странам постсоветского пространства, которые уже приняты в ЕС (Латвии, Литве и Эстонии).

Ключевые слова: Европейський Союз, Индекс человеческого развития, Индекс глобальной конкурентоспособности, Индекс легкости ведения бизнеса, оплата труда.

ANNOTATION
The article presents a comparative description of socio-economic development and competitiveness indexes of our state with the closest neighboring EU member states in accordance with the assessments of leading international institutions. It was determined that by the vast majority of these indicators Ukraine is considerably inferior to the nearest neighboring EU member states (Poland, Hungary, Slovakia), as well as post-Soviet countries that have entered EU (Latvia, Lithuania, and Estonia).

Keywords: European Union, Human Development Index, Global Competitiveness Index, Ease of Doing Business Index, labour remuneration.

Завантажити статтю (pdf)