Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Хапов Д.В. Інтегральна оцінка соціально-економічного стану регіону

АНОТАЦІЯ
В статті представлено методологію інтегральної оцінки стану соціально-економічного розвитку території для вдосконалення системи інформаційного забезпечення регіонального управління. Для побудови інтегрального показника всі групи факторів, за формою впливу на розвиток регіону, поділяються на стимулятори та де стимулятори, та застосовується декілька способів розрахунку.

Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, система індикаторів, конкурентоспроможність, стратегія розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье представлена методология интегральной оценки состояния социально-экономического развития территории для усовершенствования системы информационного обеспечения регионального управления. Для построения интегрального показателя все группы факторов, по форме влияния на развитие региона, разделяются на стимуляторы и дестимуляторы, и используется несколько способов расчета.

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, система индикаторов, конкурентоспособность, стратегия развития.

ANNOTATION
This article outlines methodology of integral assessment of state of social and economic development of a territory to improve system of information support of regional management. For construction of integral indicator, all groups of factors according to their form of influence on development of region are divided into stimulators and destimulators with application of several methods of calculation.

Keywords: region, social and economic development, system of indicators, competitiveness, strategy of development.

Завантажити статтю (pdf)