Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Черешнюк О.М. Звітність підприємств цукрової промисловості про інноваційну діяльність

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні причини розширення звітності підприємств цукрової промисловості про інноваційну
діяльність та практичні рекомендації щодо її реалізації. Вирішення проблеми розкриття інформації відображено у двох основних напрямах: формування результатів проведення інноваційної діяльності у фінансовій звітності та визначення основних питань інноваційного змісту, які підприємство зобов’язане відобразити у процесі створення додаткових звітних форм.

Ключові слова: інноваційна діяльність, звітність, фінансова звітність, нефінансова звітність, цукрова промисловість, стейкхолдери підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные предпосылки расширения отчетности предприятий сахарной промышленности об инновационной деятельности и практические рекомендации по ее реализации. Решение проблемы раскрытия информации отражено в двух основных направлениях: формирование результатов проведения инновационной деятельности в финансовой отчетности и определение основных вопросов инновационного содержания, которые предприятие обязано отразить в процессе создания дополнительных отчетных форм.

Ключевые слова: инновационная деятельность, отчетность, финансовая отчетность, нефинансовая отчетность, сахарная промышленность, стейкхолдеры предприятия.

ANNOTATION
The main purpose of this publication is the theoretical justification of the causes of the reporting expansion of the enterprise on innovation activity and practical recommendations for its implementation. The solution of the problem of information disclosure is represented in two main areas: formation of the results of innovation activity in the financial reporting; identification of the key issues of innovative content that the company must represent in the process of creation of additional reporting forms.

Keywords: innovation, reporting, financial reporting, non-financial reporting, sugar industry, stakeholders of the company.

Завантажити статтю (pdf)