Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сизоненко О.А. Організація кадрового забезпечення судово-економічної експертизи

АНОТАЦІЯ
У статті на основі законодавчих вимог досліджено організацію підготовки кадрів у галузі судово-економічної експертизи. Виокремлено основні проблеми в організації освіти, стажування, атестації, присвоєння кваліфікації та практичної діяльності експертів-економістів. На цій основі розроблено пропозиції щодо їх усунення.

Ключові слова: судово-економічна експертиза, експерт-економіст, атестація, присвоєння кваліфікації, організація кадрового забезпечення, проблеми кадрового забезпечення судово-економічної експертизи.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе законодательных требований исследована организация подготовки кадров в области судебно-экономической экспертизы. Выделены основные проблемы в организации образования, стажировки, аттестации, присвоения квалификации и практической деятельности экспертов-экономистов. На этой основе разработаны предложения по их устранению.

Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, эксперт-экономист, аттестация, присвоение квалификации, организация кадрового обеспечения, проблемы кадрового обеспечения судебно-экономической экспертизы.

АNNOTATION
On the basis of legal requirements, the organization of training in the field of judicial and economic expertise is investigated. Author determines basic problems of education, training, certification, qualification, and practice of economic experts. On this basis, the proposals regarding their solution are provided.

Keywords: judicial and economic expertise, economic expert, certification, qualification, organization of staffing, problems of staffing of judicial and economic expertise.

Завантажити статтю (pdf)