Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пастернак Я.П. Особливості організації обліку витрат діяльності на підприємствах сфери послуг

АНОТАЦІЯ
В статті проведено дослідження основних характеристик та особливостей послуги на відміну від товару, які впливають на організацію обліку витрат. Розглянуто підходи науковців щодо організації бухгалтерського обліку. Визначені складові організації обліку витрат, та обґрунтовано вибір методу обліку витрат і калькулювання собівартості реалізованих послуг.

Ключові слова: послуга, підприємство сфери послуг, витрати, організація обліку, організаційна структура підприємства, метод обліку витрат, метод калькулювання собівартості.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование основных характеристик и особенностей услуги в отличие от товара, которые влияют на организацию учета затрат. Рассмотрены подходы ученых относительно организации бухгалтерского учета. Определены составляющие учета затрат, и обоснован выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости реализованных услуг.

Ключевые слова: услуга, предприятие сферы услуг, затраты, организация учета, организационная структура предприятия, метод учета затрат, метод калькулирования себестоимости.

ANNOTATION
Тhe article studied the main characteristics and features of services as opposed to goods that affect the organization of cost accounting. It reflects approaches of scholars to accounting. The composition of cost accounting and the choice of method of cost accounting and costing of services are determined.

Keywords: service, service enterprise, expenses, accounting organization, organizational structure of the enterprise, cost accounting method, method of cost calculation.

Завантажити статтю (pdf)