Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кашуба В.Д. Ліквідація та реорганізація недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і можливості його імплементації в Україні

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена значенню методичних підходів і практичних засад ліквідації та реорганізації недержавних пенсійних фондів. Проаналізовано особливості та спільні риси припинення діяльності недержавних пенсійних фондів за кордоном, роль уповноважених державних органів у цьому процесі. Зроблено аналіз існуючих положень вітчизняного законодавства щодо процедури реорганізації та ліквідації недержавних пенсійних фондів та їх порівняння із законодавством інших країн. Розроблено рекомендації щодо розвитку державного регулювання цього аспекту діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, методичні рекомендації, державне регулювання, ліквідації, реорганізації.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена значению методических подходов и практических принципов ликвидации и реорганизации негосударственных пенсионных фондов. Проанализированы особенности и общие черты прекращения деятельности негосударственных пенсионных фондов за рубежом, роль уполномоченных государственных органов в этом процессе. Сделан анализ существующих положений отечественного законодательства относительно процедуры реорганизации и ликвидации негосударственных пенсионных фондов и их сравнения с законодательством других стран. Разработаны рекомендации относительно развития государственной регуляции этого аспекта деятельности негосударственных пенсионных фондов в Украине.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, методические рекомендации, государственное регулирование, ликвидации, реорганизации.

АNNOTATION
The article is devoted the value of methodical approaches and practical principles of liquidation and reorganization of nonstate pension funds. Features and general lines of stopping of activity of non-state pension fund abroad and the role of the authorized public bodies in this process are analysed. The analysis of existent positions of domestic legislation in relation to procedure of reorganization and liquidation of non-state pension fund and their comparing to the legislation of other countries are conducted. Recommendations in relation to development of government control of this aspect of activity of non-state pension funds in Ukraine are developed.

Keywords: non-state pension fund, methodical recommendations, government control, liquidations, reorganizations.

Завантажити статтю (pdf)