Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Годнюк І.В., Чижевська О.М. Перспективи бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах застосування інформаційних технологій

АНОТАЦІЯ
У статті розкрита роль, яку відіграють приватні інформаційні системи в державній інформаційній систем щодо збору інформації про земельні ресурси України. Окреслені перспективи обліку земельних ресурсів агарних підприємств в умовах застосування автоматизованих систем управління підприємством.

Ключові слова: земельні ресурси, інформаційні технології, державна інформаційна система, автоматизована інформаційна система управління підприємством, комплекс програмно-технічних засобів.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта роль, которую играют частные информационные системы в государственной информационной системе сбора информации о земельных ресурсах Украины. Намечены перспективы учета земельных ресурсов аграрных предприятий в условиях использования автоматизированных систем управления предприятием.

Ключевые слова: земельные ресурсы, информационные технологии, государственная информационная система, автоматизированная информационная система управления предприятием, комплекс программно-технических средств.

АNNOTATION
The article describes the role being played by private information systems in state information systems for collecting information about land resources of Ukraine. Perspectives for accounting of agrarian enterprises’ land resources in the conditions of the use of automated systems management are outlined.

Keywords: land resources, information technology, state information system, automated information system of enterprise management, complex of software and hardware tools.

Завантажити статтю (pdf)