Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вольська С.П. Визначення фінансової стійкості банку

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано існуючі погляди щодо визначення дефініції «фінансова стійкість», «фінансовий стан». За результатами узагальнення існуючих в економічній науці поглядів та вивчення трактувань поняття стійкості в технічних науках запропоновано власне визначення фінансової стійкості банку.

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, рівновага, область стійкості, стійкість рівноваги, стійкість руху.

АННОТАЦИЯ
Проанализированы существующие взгляды относительно определения дефиниции «финансовая устойчивость», «финансовое состояние». По результатам обобщения существующих в экономической науке взглядов и изучение трактовок понятия устойчивости в технических науках предложено собственное определение финансовой устойчивости банка.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, равновесие, область устойчивости, устойчивость равновесия, устойчивость движения.

АNNOTATION
The article analyzes the existing views to determine the definition of “financial stability”, “financial position”. As a result of generalization of existing in economics views and interpretations of the concept of stability in technical sciences, the author offers her own definition of financial stability of the bank.

Keywords: financial stability, financial position, balance, stability region, stability of equilibrium, dynamic stability.

Завантажити статтю (pdf)