Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Войтович Л.М. Рейтингова оцінка страхових компаній в Україні: сутність та особливості

АНОТАЦІЯ
Досліджено сутність понять «ренкінг», «рейтинг» та «рейтингова оцінка страховика». Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні види рейтингів, які використовуються в Україні для надання рейтингової оцінки страховим компаніям. Виділено основні недоліки вітчизняних рейтингів страхових компаній. Вивчено основні види аналізу, які використовуються в Україні для надання рейтингової оцінки фінансової стійкості страхових компаній.

Ключові слова: рейтинг, рейтингування, рейтингова методика, рейтингова оцінка страхової компанії, рейтингове агентство.

АННОТАЦИЯ
Исследована сущность понятий «рэнкинг», «рейтинг» и «рейтинговая оценка страховщика». Проанализированы отечественные и зарубежные виды рейтингов, которые используются в Украине для предоставления рейтинговой оценки страховым компаниям. Выделены основные недостатки отечественных рейтингов страховых компаний. Изучены основные виды анализа, которые используются в Украине для предоставления рейтинговой оценки финансовой устойчивости страховых компаний.

Ключевые слова: рейтинг, рейтингование, рейтинговая методика, рейтинговая оценка страховой компании, рейтинговое агентство.

ANNOTATION
The essence of the concepts of “ranking”, “rating” and “rating assessment of insurer” are explored in the article. Domestic and foreign types of ratings used in Ukraine for provision of rating assessment of insurance companies are analyzed. The main disadvantages of domestic ratings of insurance companies are allocated. The basic types of analysis used in Ukraine for the provision of rating assessment of the financial stability of insurance companies are studied.

Keywords: ranking, rating, rating methodology, rating assessment by insurance company, rating agency.

Завантажити статтю (pdf)