Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Анзіна Г.В. Модифікації моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки справедливої вартості компанії

АНОТАЦІЯ
Досліджено методичні аспекти оцінки вартості компанії за моделями дохідного підходу. Визначено, що найбільш ефективним методом оцінки справедливої вартості компанії є модель дисконтованих грошових потоків дохідного підходу, яка забезпечує необхідний рівень надійності результатів за рахунок можливості її модифікацій залежно від факторів впливу. Наведено модифікації моделі дисконтованих грошових потоків та особливості їх розрахунку.

Ключові слова: вартість компанії, модель дисконтова них грошових потоків, теперішня вартість, чистий грошовий потік, ставка дисконтування.

АННОТАЦИЯ
Исследованы методические аспекты оценки стоимости компании при помощи моделей доходного подхода. Определено, что наиболее эффективным методом оценки справедливой стоимости компании является модель дисконтированных денежных потоков, которая обеспечивает необходимый уровень надёжности результатов за счет возможности ее модификации в зависимости от факторов влияния. Приведены модификации модели дисконтированных денежных потоков и особенности их расчета.

Ключевые слова: стоимость компании, модель дисконтированных денежных потоков, приведенная стоимость, чистый денежный поток, ставка дисконтирования.

ANNOTATION
The article is devoted to research of methodological aspects of company valuation using models of income approach. It is defined that the most effective method of company valuation is discounted cash flow (DCF) model, which provides with appropriate level of confidence based on the modification opportunities depending on value drivers. The article provides the DCF model modifications and peculiarities of their calculation.

Keywords: company value, discounted cash flow model, present value, free cash flow, discount rate.

Завантажити статтю (pdf)