Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Легомінова С.В. Шляхи вдосконалення ринку праці і маркетинг

АНОТАЦІЯ
Розглянуто сучасні проблеми ринку праці України та визначені напрями покращення ситуації за допомогою маркетингових досліджень, що дозволить оптимізувати діяльність органів управління, які займаються проблемою забезпечення збалансованості на ринку праці.

Ключові слова: маркетинг, ринок праці, робоча сила, роботодавці, служба зайнятості.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены современные проблемы рынка труда Украины и определены направления улучшения ситуации с помощью маркетинговых исследований, что позволит оптимизировать деятельность органов управления, которые занимаются проблемой обеспечения сбалансированности на рынке труда.

Ключевые слова: маркетинг, рынок труда, рабочая сила, работодатели, службы занятости.

АNNOTATION
The modern problems of labour market in Ukraine are considered. The directions of improving the situation with the help of marketing research are determined. This will allow optimizing the activities of management, which deals with the problem of balance at the labour market.

Keywords: marketing, labour market, the labor force, employers, employment service.

Завантажити статтю (pdf)