Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коваль Л.А. Оцінювання інтенсивності працевлаштування:гендерний аспект

АНОТАЦІЯ
Запропоновано методику оцінки інтенсивності входження в ринок праці для поглибленого аналізу процесів зайнятості з погляду ґендерного підходу.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, тривалість пошуку роботи, інтенсивність входження в ринок праці, конкурентоспроможність чоловіків і жінок.

АННОТАЦИЯ
Предложена методика оценивания интенсивности вхождения в рынок труда для углубленного анализа процессов занятости с точки зрения гендерного подхода.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, длительность поиска работы, интенсивность вхождения в рынок труда, конкурентоспособность мужчин и женщин.

ANNOTATION
The author proposed a methodology for evaluating intensity of entering the labour market for in-depth analysis of the processes of employment in terms of gender approach.

Keywords: labour market, employment, job hunting duration, intensity of entering the labour market, competitiveness of men
and women.

Завантажити статтю (pdf)