Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Биховченко В.П. Соціальний захист населення в умовах реформування пенсійної системи

АНОТАЦІЯ
Узагальнено зміни щодо виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на спеціальних посадах. Акцентовано на зміні віку виходу на пенсію для жінок. Обґрунтовано необхідність розробки довгострокової стратегії розвитку пенсійної системи.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, пенсійні виплати, пенсіонер, пенсійний вік.

АННОТАЦИЯ
Обобщены изменения по выплате пенсий работающим пенсионерам на специальных постах. Акцентировано на изменении возраста выхода на пенсию для женщин. Обоснована необходимость разработки долгосрочной стратегии развития пенсионной системы.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, пенсионные выплаты, пенсионер, пенсионный возраст.

АNNOTATION
This article summarizes the changes in pension payments to pensioners occupying special positions. Attention is focused on changing the retirement age for women. The necessity of developing long-term strategy of the pension system development is proved.

Keywords: pension provision, pension reform, pension payments, pensioner, pension age.

Завантажити статтю (pdf)