Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Моїсеєнко В.О. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств в рамках економічного розвитку Херсонської області

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано процес розробки регіональної стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Визначено основні кроки у процедурі побудови такої стратегії. Оцінено основні проблеми щодо розробки регіональної стратегії розвитку на прикладі Херсонської області. Запропоновано заходи щодо оптимізації регіональної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Ключові слова: стратегія, розвиток, регіон, зовнішньоекономічна діяльність, оптимальність, матриця BCG.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован процесс разработки региональной стратегии развития внешнеэкономической деятельности. Определены основные шаги в процедуре построения такой стратегии. Оценены основные проблемы по разработке региональной стратегии развития на примере Херсонской области. Предложены меры по оптимизации региональной стратегии внешнеэкономической деятельности предприятий.

Ключевые слова: стратегия, развитие, регион, внешнеэкономическая деятельность, оптимальность, матрица BCG.

АNNOTATION
The article analyzes the process of developing a regional strategy for the development of foreign economic activity. It identifies the main steps in the procedure of constructing such a strategy. The paper assesses the main challenges of developing a regional strategy for the development of the Kherson Oblast. The activities for the optimization of the regional strategy for foreign economic activity of enterprises are proposed.

Keywords: strategy, development, region, international business activity, optimality, BCG matrix.

Завантажити статтю (pdf)