Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шевчук О.А. Наукові підходи до дослідження лідерства підприємств на ринку

АНОТАЦІЯ
У статті проведено комплексний аналіз існуючих наукових підходів до дослідження лідерства підприємства на ринку з точки зору позиційного та процесуального підходів. Надано авторське бачення дефініції лідерство підприємства. Виділено основні критерії формування лідерства підприємств на ринку. Обґрунтовано потребу застосування комплексного еволюційного підходу, що базується на застосуванні теорій виробничого, ресурсного та динамічного лідерства.

Ключові слова: лідерство, підприємство, виробничі теорії позиціонування, ресурсні теорії лідерства, динамічне лідерство, еволюційна теорія.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен комплексный анализ существующих научных подходов к исследованию лидерства предприятий на рынке с точки зрения позиционного и процессуального подходов. Предоставлено авторское видение дефиниции лидерство предприятия. Выделены основные критерии формирования лидерства предприятий на рынке. Обоснована необходимость применения комплексного эволюционного подхода, базирующегося на применении теорий производственного, ресурсного и динамического лидерства.

Ключевые слова: лидерство, предприятие, производственные теории позиционирования, ресурсные теории лидерства, динамичное лидерство, эволюционная теория.

АNNOTATION
Тhe article presents a comprehensive analysis of the existing scientific approaches to the study of leadership in the market from the perspective of positional and procedural approaches. It presents the author’s vision of the definition of company’s leadership. The author highlights the main criteria for the formation of companies’ leadership in the market. The necessity of application of an integrated evolutionary approach based on the theory of productive resources and dynamic leadership is proved.

Keywords: leadership, enterprise, industrial positioning theory, resource theory of leadership, dynamic leadership, evolutionary theory.

Завантажити статтю (pdf)