Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Попович Д.В., Тарнавська О.Б. Бенчмаркінг як дієвий інструмент управління ефективністю підприємства

АНОТАЦІЯ
Розглядаються сутність, етапи розвитку та види бенчмаркінгу. Визначаються фактори, які варто враховувати для забезпечення проведення ефективного бенчмаркінгу. Сформульовано етапи проведення процесу бенчмаркінгу на підприємстві. Визначено переваги застосування бенчмаркінгу та проблеми, які стоять на заваді успішного його проведення.

Ключові слова: бенчмаркінг, ефективність, управління, конкурентоспроможність, управлінські рішення.

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются сущность, этапы развития и виды бенчмаркинга. Определяются факторы, которые следует учитывать для обеспечения проведения эффективного бенчмаркинга. Сформулированы этапы проведения бенчмаркинга на предприятии. Определены преимущества применения бенчмаркинга и проблемы, которые стоят на пути его успешного проведения.

Ключевые слова: бенчмаркинг, эффективность, управление, конкурентоспособность, управленческие решения.

ANNOTATION
The essence, stages of development and types of benchmarking are considered. Factors that should be taken into account for ensuring an effective conducting of benchmarking are determined. Stages of conducting the process of benchmarking in the enterprise are formulated. The advantages of benchmarking application and problems that stand in the way of its successful implementation are determined.

Keywords: benchmarking, effectiveness, management, competitiveness, management decisions.

Завантажити статтю (pdf)