Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кривохатько Н.Д. Організаційно-економічні засади удосконалення мотивації праці управлінського персоналу машинобудівних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено алгоритм удосконалення мотивації праці управлінського персоналу машинобудівних підприємств. Здійснено оцінку мотиваційних чинників працівників апарату управління. Проведено компаративну діагностику перспективи використання тарифної та безтарифної систем оплати праці в машинобудівних підприємствах. Запропоновано комплекс організаційно-економічних заходів стосовно удосконалення мотивації праці управлінського персоналу.

Ключові слова: мотивація, мотиваційний чинник, управлінський персонал, система оплати праці, машинобудівне підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье разработан алгоритм усовершенствования мотивации труда управленческого персонала машиностроительных предприятий. Осуществлена оценка мотивационных факторов работников аппарата управления. Проведена сравнительная диагностика перспективы использования тарифной и бестарифной систем оплаты труда в машиностроительных предприятиях. Предложен комплекс организационно-экономических мер по совершенствованию мотивации труда управленческого персонала.

Ключевые слова: мотивация, мотивационный фактор, управленческий персонал, система оплаты труда, машиностроительное предприятие.

ANNOTATION
An algorithm of improving labour motivation of management personnel at machine-building enterprises is developed. The assessment of motivating factors of management personnel is conducted. Comparative diagnostic of prospects of tariff and tariffree workers payment systems at machine-building enterprises is performed. The complex of organizational and economic measures for improving labour motivation of management personnel is offered.

Keywords: motivation, motivational factor, management personnel, remuneration system, machine-building enterprise.

Завантажити статтю (pdf)