Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Красільнікова К.Є. Розвиток інноваційних технологій для хлібопродуктових підприємств

АНОТАЦІЯ
В статті обґрунтовано необхідність впровадження інноваційних технологій в хлібопекарському виробництві, зокрема, заморожених хлібобулочних напівфабрикатів. Досліджено ємність ринку замороженого хліба та ціни на нього. Враховуючи європейський досвід розвитку такого напрямку хлібопекарської промисловості, як виробництво замороженого хліба, визначено перспективність його впровадження для України. Представлено розрахунки інвестиційного проекту зі створення виробництва замороженого хліба та ефект від його впровадження.

Ключові слова: заморожений хліб, інновації, ринок, інвестиційний проект, виробництво.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость внедрения инновационных технологий в хлебопекарном производстве, в частности, замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Исследована емкость рынка замороженного хлеба и цены на него. Учитывая европейский опыт развития такого направления хлебопекарной промышленности, как производство замороженного хлеба, определена перспективность его применения для Украины. Представлены расчеты инвестиционного проекта по созданию производства замороженного хлеба и эффект от его внедрения.

Ключевые слова: замороженный хлеб, инновации, рынок, инвестиционный проект, производство.

ANNOTATION
The article considers the necessity of introduction of innovative technologies in the bakery production, in particular frozen bakery semi-finished products. It examines market capacity of frozen bread and its prices. Given the European experience of such direction of baking industry as manufacturing frozen bread, its prospects for Ukraine is determined. The author presents the calculations of the investment project on the production of frozen bread and the effect of its implementation.

Keywords: frozen bread, innovation, market, investment project, production.

Завантажити статтю (pdf)