Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кобець Д.Л. Організаційні аспекти маркетинг-менеджменту промислових підприємств

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто економічну сутність організаційних структур управління маркетинговою службою підприємства, систематизовано їх переваги та недоліки. Досліджено основні причини неефективності діяльності відділів маркетингу на промислових підприємствах. Визначено критерії, яким повинна відповідати структура управління маркетингом на промислових підприємствах.

Ключові слова: організаційна структура управління маркетингом, маркетинг-менеджмент промислових підприємств, критерії організаційної структури, маркетингова діяльність, служба маркетингу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена экономическая сущность организационных структур управления маркетинговой службой предприятия, систематизированы их преимущества и недостатки. Исследованы основные причины неэффективной деятельности отделов маркетинга на промышленных предприятиях. Определяются критерии, которым должна соответствовать структура управления маркетингом на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: организационная структура управления маркетингом, маркетинг-менеджмент промышленных предприятий, критерии организационной структуры, маркетинговая деятельность, служба маркетинга.

АNNOTATION
Economic essence of organizational structures of marketing service management of enterprise is considered and their advantages and disadvantages are systematized. The main causes of inefficiency in the work of marketing departments of industrial enterprises are researched. The criteria that must be met by management structures of marketing services at industrial enterprises are determined.

Keywords: organizational structure of marketing management, marketing management of industrial enterprises, organizational structure criteria, marketing activities, marketing service.

Завантажити статтю (pdf)