Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Зубрицька Я.О. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто існуючі методичні підходи до оцінювання трудового потенціалу на різних економічних рівнях. Автор підкреслює важливість комплексного підходу до оцінювання трудового потенціалу підприємства з урахуванням його компонентів. Запропоновано використовувати метод індексу ресурсів для оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства. Даний підхід дає змогу комплексно оцінити рівень трудового потенціалу підприємства за допомогою інтегрального показника.

Ключові слова: трудовий потенціал, оцінка, індекс, профіль, рівень.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены существующие методические подходы к оценке трудового потенциала на различных экономических уровнях. Автор подчеркивает важность комплексного подхода к оценке трудового потенциала предприятия с учетом его компонентов. Предложено использовать метод индекса ресурсов для оценки уровня трудового потенциала предприятия. Данный подход позволяет комплексно оценить уровень трудового потенциала предприятия с помощью интегрального показателя.

Ключевые слова: трудовой потенциал, оценка, индекс, профиль, уровень.

АNNOTATION
The article investigates the existing methodological approaches to the assessment of the labour potential at different economical levels. The author emphasizes the importance of an integrated approach to the assessment of the enterprise’s labour potential (using its components). It is suggested to use the method of resource index for the assessment of the enterprise’s labour potential. This approach allows to provide the comprehensive assessment of the level of enterprise’s labour potential with the help of the integral indicator.

Keywords: labour potential, assessment, index, profile, level.

Завантажити статтю (pdf)