Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Земляков І.С. Вдосконалення процесу управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницького підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасні підходи до управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств. Звернено увагу на процес маркетингового планування, та показано місце бенчмаркінгового аналізу в формуванні маркетингових стратегій торговельно-посередницьких підприємств. Запропоновано модель удосконалення управління маркетинговою діяльністю оптового підприємства.

Ключові слова: маркетинг, управління, бенчмаркінг, інновація, модель, маркетингова діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы современные подходы к управлению маркетинговой деятельностью торгово-посреднических
предприятий. Обращается внимание на процесс маркетингового планирования, показывается место бенчмаркингового анализа в формировании маркетинговых стратегий торговопосреднических предприятий. Предложена модель совершенствования управления маркетинговой деятельностью оптового предприятия.

Ключевые слова: маркетинг, управление, бенчмаркинг, инновация, модель, маркетинговая деятельность.

ANNOTATION
This article explores current approaches to managing marketing activities of trade intermediary firms. Attention is paid to the process of marketing planning and the place of benchmarking analysis in shaping marketing strategies of trade intermediary companies. The model of improving the management of marketing activity of wholesalers is suggested.

Keywords: marketing, management, benchmarking, innovation, model, marketing activities.

Завантажити статтю (pdf)