Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Давиденко В.В. Якісне забезпечення інноваційно-орієнтованим підприємством

АНОТАЦІЯ
В статті розкриваються функціональні напрямки розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств, нові та прогресивні технології забезпечення якості, що працюють на підвищення їх конкурентоспроможності, базуються на інноваційному типі розвитку промислових підприємств, по-новому використовують ресурси і знання, останні досягнення науки і передового досвіду.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційно-орієнтовані підприємства, якість, забезпечення якості, реінжиніринг, методи управління якістю.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются функциональные направления развития инновационно-ориентированных предприятий, новые и прогрессивные технологии обеспечения качества, работающие на повышение их конкурентоспособности, основанные на инновационном типе развития промышленных предприятий, по-новому используют ресурсы и знания, последние достижения науки и передового опыта.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационно-ориентированные предприятия, качество, обеспечение качеством, реинжиниринг, методы управления качеством.

АNNOTATION
In this article the functional areas of innovation-oriented enterprises are revealed. New and advanced technologies for quality assurance work to improve their competitiveness, based on an innovative type of industry using new resources and knowledge of the latest advances in science and leading experience.

Keywords: innovative development, innovation-oriented enterprises, quality, quality assurance, reengineering, quality control methods.

Завантажити статтю (pdf)