Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бойківська Г.М. Закономірності, характеристики та фактори формування виробничого потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції залежить в основному від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу. Для сучасної промисловості актуальним є розвиток економічно ефективних виробництв і підвищення конкурентоспроможності продукції, активізація інвестування в реальний сектор економіки та подолання тенденції зростання зносу основних засобів за рахунок використання та впровадження інновацій у виробничий процес.

Ключові слова: виробничий потенціал, закономірності формування, фактори формування, ефективність, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
Эффективность деятельности предприятий в условиях рыночной конкуренции зависит в основном от качества формирования и уровня использования производственного потенциала. Для современной промышленности актуальным является развитие экономически эффективных производств и повышение конкурентоспособности продукции, активизация инвестирования в реальный сектор экономики и преодоления тенденции роста износа основных средств за счет использо вания и внедрения инноваций в производственный процесс.

Ключевые слова: производственный потенциал, закономерности формирования, факторы формирования, эффективность, конкурентоспособность.

АNNOTATION
The efficiency of enterprises in a competitive market depends mainly on the quality of the formation and use of production capacity. For modern industry, the issues of the development of cost-effective production and improved product competitiveness, boosting investments in the real economy and overcome the depreciation growth trend due to the use and introduction innovation in the production process are important.

Keywords: production capacity, regularities of formation, factors of formation, efficiency, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)