Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Басюк Т.П. Сучасні підходи до управління інвестиційними програмами на підприємствах харчової промисловості

АНОТАЦІЯ
У статті акцентовано увагу на сутності, меті, завданнях і значенні інвестиційного контролінгу на підприємствах харчової промисловості; вказано послідовність дій з побудови системи інвестиційного контролінгу на підприємстві; визначено алгоритм здійснення контролінгу інвестиційних програм; виділено основні проблеми створення постійної системи контролінгу інвестиційних програм і вказано можливі шляхи їх подолання.

Ключові слова: інвестиційний контролінг, проект, інвестиційна програма, система контролінгу, алгоритм дій.

АННОТАЦИЯ
В статье акцентировано внимание на сущности, цели, заданиях и значении инвестиционного контроллинга на предприятии; указана последовательность действий по построению системы инвестиционного контроллинга на предприятии; определен алгоритм осуществления контроллинга инвестиционных программ; выделены основные проблемы создания постоянно действующей системы контроллинга инвестиционных программ и указаны возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: инвестиционный контроллинг, проект, инвестиционная программа, система контроллинга, алгоритм действий.

АNNOTATION
In this paper emphasize the essence, goals, tasks and controlling the value of the investment in the company; contains a sequence of actions to build a system of controlling investment in the enterprise; defined algorithm controlling the implementation of investment programs; The main problems of a permanent system of controlling investment programs and the possible ways to overcome them.

Keywords: investment controlling, project, investment program, controlling system, an algorithm of actions.

Завантажити статтю (pdf)