Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Андріїв Н.М. Організація державного управління інноваційним розвитком вітчизняного підприємництва в системі внутрішньої торгівлі

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито особливості організації державного управління інноваційним розвитком підприємництва у системі внутрішньої торгівлі. Запропоновано елементи державного управління інноваційним розвитком підприємництва в сфері внутрішньої торгівлі: цілі, принципи, функції, механізм, об’єкт, суб’єкти управління, нормативно-правова база, інформаційне забезпечення інноваційного процесу.

Ключові слова: підприємництво в системі внутрішньої торгівлі, державне управління, інноваційний розвиток, електронна комерція, позамагазинна торгівля.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются особенности организации государственного управления инновационным развитием предпринимательства в системе внутренней торговли. Предложены элементы государственного управления инновационным развитием предпринимательства в сфере внутренней торговли: цели, принципы, функции, механизм, объект, субъекты управления, нормативно-правовая база, информационное обеспечение инновационного процесса.

Ключевые слова: предпринимательство в системе внутренней торговли, государственное управление, инновационное развитие, электронная коммерция, внемагазинная торговля.

АNNOTATION
The article brings to light peculiarities of the organization of state administration of innovative development of enterprise in the system of domestic trade. It puts forward elements of state administration of innovative development of enterprise in the sphere of domestic trade: aims, principles, functions, the mechanism, an object, agents of management, the normative-legal basis, the information support of innovative process.

Keywords: enterprise in the system of domestic trade, state administration, innovative development, electronic commerce, non-store trade.

Завантажити статтю (pdf)