Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скороход І.П., Завгородня Н.О. Напрямки та механізм реалізації державної інноваційно-інвестиційної політики регіону

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методологію проведення економічних досліджень щодо визначення ефективної регіональної інноваційно-інвестиційної політики. Досліджено модель цієї політики, враховуючи рівень економічного розвитку та інвестиційний потенціал регіонів за сучасних умов. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного потенціалу може бути реалізована у тих регіонах, де для цього є найкращі умови. Проаналізовано особливості сутності та структури інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону та розроблено на цій основі обґрунтовані рекомендації щодо його ефективної реалізації.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна політика, інноваційно-інвестиційний потенціал, привабливість регіонів, ефективна регіональна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена методология проведения экономических исследований для определения эффективной региональной инновационно-инвестиционной политики. Изучена модель этой политики, учитывая уровень экономического развития и инвестиционный потенциал региона в современных условиях. Инновационно-инвестиционная политика как инструмент инновационно-инвестиционного потенциала может быть реализована в тех регионах, где для этого созданы благоприятные условия. Проанализированы особенности сущности и структуры инновационно-инвестиционного потенциала региона и сделаны на этой основе рекомендации для
реализации инновационно-инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная политика, инновационно-инвестиционный потенциал, привлекательность регионов, эффективная региональная политика.

АNNOTATION
The article discusses the methodology of economic studies to determine effective regional innovation and investment policies. A model of effective regional innovation and investment policy, whichtakes into account the current level of economic development and investment potential of the region, is studied. Innovation and investment policy as a tool for innovation and investment potential can be realized in those regions with favorable conditions. The paper analyzes the features of the nature and structure of the innovation and investment potential of the region and on this basis provides recommendations for realizing innovation and investment potential.

Keywords: innovation and investment policy, innovation and investment potential, attractiveness of regions, effective regional policy.

Завантажити статтю (pdf)