Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Логоша Р.В., Ільченко І.І. Формування та розвиток експортної діяльності на ринку овочів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку ринку овочів в Україні. Розкрито особливості формування та розвитку експортної діяльності на ринку овочів. Визначено основні напрями підвищення експортного потенціалу галузі. Обґрунтовано пропозиції щодо організації підвищення експортної спрямованості галузі.

Ключові слова: ринок, експорт, імпорт, попит, овочевий ринок, маркетинг.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано состояние и тенденции развития рынка овощей в Украине. Раскрыты особенности формирования и развития экспортной деятельности на рынке овощей. Определены основные направления повышения экспортного потенциала отрасли. Обоснованно предложения относительно организации повышения экспортной направленности отрасли.

Ключевые слова: рынок, экспорт, импорт, спрос, овощной рынок, маркетинг.

АNNOTATION
In the article, the condition and trends of vegetable market development in Ukraine are analysed. The features of formation and development of export activity at the market of vegetables are exposed. Basic directions of increase of export potential of industry are determined. The suggestions in relation to organization of increase of export orientation of industry are grounded.

Keywords: market, export, import, demand, vegetable market, marketing.

Завантажити статтю (pdf)