Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Колобердянко І.І., Козакова С.П. Державне регулювання експортно-імпортних операцій України в сучасних умовах

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню державного регулювання експортно-імпортних операцій України за умов глобалізаційних і інтеграційних процесів, а також транснаціоналізації господарства України у світовий простір. Проаналізовано обсяги зовнішньої торгівлі України, досліджено товарну структуру вітчизняного експорту, а також динаміку торгівлі за групами країн.

Ключові слова: митний тариф, митно-тарифні засоби, преференційні ставки, нетарифне регулювання, ліцензія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию государственного регулирования экспортно-импортных операций Украины под влиянием глобализационных и интеграционных процессов, а также транснационализации мирового хозяйства в международных связях Украины. Проанализированы объемы внешней торговли Украины, исследована товарная структура отечественного экспорта, а также динамика торговли по группам стран.

Ключевые слова: таможенный тариф, таможенно-тарифные средства, преференциальные ставки, нетарифное регулирование, лицензия.

ANNOTATION
This article is devoted to the examination of the state regulation of export-import operations in Ukraine amid globalization and integration processes, and transnationalization of the world economy in the international relations of Ukraine. The volume of foreign trade of Ukraine is analyzed. The structure of domestic commodity exports and trade dynamics by groups of countries are examined.

Keywords: customs tariff, customs and tariffs tools, preferential rates, non-tariff regulation, license.

Завантажити статтю (pdf)