Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кравченко М.О. Розширення підходів до дослідження економічної стійкості підприємств

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено опрацюванню існуючих підходів до дослідження, зокрема класифікації, стійкості економічних систем як обов’язкової передумови формування методології управління нею. Узагальнено класифікаційні системи, запропоновані різними авторами. З огляду на структурний системний характер кризових явищ, що нині розгортаються в економіці України, обґрунтовано доцільність аналізу економічної стійкості підприємства як системно-інтеграційної характеристики. На цій основі запропоновано новий підхід до класифікації видів стійкості залежно від типу систем, що превалюють в інтеграційному утворенні, до якого належить підприємство.

Ключові слова: економічна стійкість, підприємство, класифікація, системно-інтеграційна стійкість.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обобщению существующих подходов к исследованию, в частности классификации, устойчивости экономических систем как обязательной предпосылки формирования методологии управления ею. Проанализированы классификационные системы, предлагаемые разными авторами. Учитывая структурный системный характер кризисных явлений, которые сейчас разворачиваются в экономике Украины, обоснована целесообразность исследования экономической устойчивости предприятия как системно-интеграционной характеристики. На этой основе предложен новый подход к классификации видов устойчивости в зависимости от типа систем, которые превалируют в интеграционном образовании, к которому принадлежит предприятие.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, предприятие, классификация, системно-интеграционная устойчивость.

АNNOTATION
This article is dedicated to processing the existing approaches to the studying and, in particular, the classification of economic sustainability as necessary requirement for its management methodology development. Classification systems proposed by different authors are generalized. Taking into account the system and the structural nature of crisis that is now expanding in Ukraine, the expediency of economic sustainability analysis as systemintegration features is grounded. On this basis, a new approach to sustainability classification is proposed, depending on the type of systems prevailing in integrated formation, which the enterprise belongs to.

Keywords: economic sustainability, enterprise, classification, system-integrative sustainability.

Завантажити статтю (pdf)