Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Калашнікова Т.М. Надбання французької школи просторової економіки в контексті людського розвитку

АНОТАЦІЯ
Розгляд людського розвитку в просторовому аспекті має збагатити наші знання про цей об’єкт дослідження. У статті визначено ключові аспекти з доробку теорії просторової економіки (теорії полюсів і центрів зростання, теорії полюсів конкурентоздатності, концепції осей розвитку, теорії близькості, теорії інноваційних середовищ), що є важливими для вивчення та стимулювання регіонального людського розвитку.

Ключові слова: людський розвиток, економічний простір, французька школа просторової економіки, полюс зростання, близькість, локальний розвиток.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрение человеческого развития в пространственном аспекте обогатит наши знания об этом объекте исследования. В статье определены ключевые аспекты теории пространственной экономики (теории полюсов и центров роста, теории полюсов конкурентоспособности, концепции осей развития, теории близости, теории инновационных сред), которые являются важными для изучения и стимулирования регионального человеческого развития.

Ключевые слова: человеческое развитие, экономическое пространство, французская школа пространственной экономики, полюс роста, близость, локальное развитие.

АNNOTATION
Consideration of human development in the spatial aspect is to enrich our knowledge about the object of study. The article defines the key issues of theory of spatial economics (the theory of polesand growth centers, the poles of competitiveness, the concept of axes of development, the theory of proximity, the theory of innovation environments), which are essential for the study and promotion of regional human development.

Keywords: human development, economic space, French school of spatial economics, poles of growth, proximity, local development.

Завантажити статтю (pdf)