Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

ANNOTATION
Current trends in the theory and practice of banking marketing are analyzed. A brief description of the banking services market is given, specific features of the banking product are indicated. The role of the bank in the market of models В2С, В2В, В2G is shown. It is noted that in the market of banking services there is a transition from classical marketing concepts to marketing, built on a client-oriented approach, forming customer loyalty through innovative marketing ideas, the use of information technology, the Internet. Also is considered the influence of the level of corporate culture on the bank's image, on various aspects of the bank's marketing activities, including in the moral and ethical plane.

Keywords: bank marketing, market of banking services, market models (В2С, В2В, В2G), trust, customer orientation, corporate culture.

АНОТАЦІЯ
Аналізуються сучасні тенденції в теорії і практики банківського маркетингу. Дана коротка характеристика ринку банківських послуг, вказані специфічні особливості банківського продукту. Показана роль банку на ринку моделей В2С, В2В, В2G. Відзначається, що на ринку банківських послуг спостерігається перехід від класичних маркетингових концепцій до маркетингу, побудованому на клієнтоорієнтованому підході, формуванні лояльності клієнтів за рахунок інноваційних маркетингових ідей, використання інформаційних технологій, Інтернету. Розглянуто вплив рівня корпоративної культури на імідж банку, на різні аспекти маркетингової діяльності банку, в тому числі в морально-етичній площині.

Ключові слова: банківський маркетинг, ринок банківських послуг, моделі ринку (В2С, В2В, В2G), довіру, клієнтоорієнтованості, корпоративна культура.

АННОТАЦИЯ
Анализируются современные тенденции в теории и практики банковского маркетинга. Дана краткая характеристика рынка банковских услуг, указаны специфические особенности банковского продукта. Показано роль банка на рынке моделей В2С, В2В, В2G. Отмечается, что на рынке банковских услуг наблюдается переход от классических маркетинговых концепций к маркетингу, построенному на клиентоориентированном подходе, формировании лояльности клиентов за счет инновационных маркетинговых идей, использования информационных технологий, Интернета. Рассмотрено влияние уровня корпоративной культуры на имидж банка, на различные аспекты маркетинговой деятельности банка, в том числе в морально-этической плоскости.

Ключевые слова: банковский маркетинг, рынок банковских услуг, модели рынка (В2С, В2В, В2G), доверие, клиентоориентированость, корпоративная культура.

Завантажити статтю (pdf)