Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено особливостям організації обліку та аналізу основних засобів на підприємствах переробної галузі. Систематизовано особливості ведення облікового та аналітичного процесів у ПАТ «Криворіжхліб». Узагальнено проблемні аспекти щодо обліку й аналізу основних засобів, які притаманні підприємствам переробної галузі. Сформульовано пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності організації обліку та аналізу основних засобів.

Ключові слова: аналіз, амортизація, облік, основні засоби, оцінка, підприємство.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям организации учета и анализа основных средств на предприятиях перерабатывающей отрасли. Систематизированы особенности ведения учетного и аналитического процессов в ПАО «Криворожхлеб». Обобщены проблемные аспекты учета и анализа основных средств, присущих предприятиям перерабатывающей отрасли. Сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности организации учета и анализа основных средств.

Ключевые слова: анализ, амортизация, основные средства, оценка, предприятие, учет.

ANNOTATION
The article is dedicated to the features of organization of the accounting and analysis of fixed assets on the processing industry enterprises. Features of accounting and analytical process at PJSC «Krivorizhlib» are systematized. Problem aspects of accounting and analysis of fixed assets that are inherent on the processing industry enterprises are generalized. Proposals, aimed at increasing the effectiveness of organization of accounting and analysis of fixed assets are formulated.

Keywords: accounting, analysis, depreciation, enterprise, evaluation, fixed assets.

Завантажити статтю (pdf)