Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано механізм реалізації фінансового лізингу в сільському господарстві. При цьому здійснено аналіз наукових підходів до розуміння вказаного механізму, його ролі, значимості для практичного використання. Проведено розгляд етапів механізму фінансового лізингу, що формують алгоритм дій лізингової угоди. Означено обов’язки співробітників відділів і служб лізингової компанії в механізмі реалізації фінансового лізингу, а також зроблено моніторинг низки етапів механізму фінансового лізингу.

Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізингодавач, лізингоодержувач, лізингова операція.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован механизм реализации финансового лизинга в сельском хозяйстве. При этом осуществлен анализ научных подходов к пониманию указанного механизма, его роли, значимости для практического использования. Проведено рассмотрение этапов механизма финансового лизинга, которые формируют алгоритм действий лизинговой сделки. Отмечены обязанности сотрудников отделов и служб лизинговой компании в механизме реализации финансового лизинга, а также сделан мониторинг ряда этапов механизма финансового лизинга.

Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая операция.

ANNOTATION
The article analyzes the mechanism of realization of financial leasing, in agriculture. In this case the analysis of scientific approaches to understanding the mechanism, its role, importance for practical use. The stages of the financial leasing mechanism, which form the algorithm of the leasing transaction, are reviewed. The responsibilities of the employees of departments and services of the leasing company in the mechanism of realization of financial leasing are indicated. The monitoring of several stages of the financial leasing mechanism has also been monitored.

Key words: leasing, financial leasing, lessor, lessee, leasing operation.

Завантажити статтю (pdf)