Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Розвиток технологічних інновацій у світі робототехніки та інформаційно-комунікативних технологій, який з кожним роком набирає обертів, у подальшому впливає на ринок праці. Зі збільшенням технологій та машин, які заміняють людську працю, збільшується вірогідність ліквідації робочих місць унаслідок автоматизації. У статті досліджено вплив нових тенденцій на ринку праці, які пов’язані з автоматизацією робочих місць. Проаналізовано нормативно-правову базу України щодо інноваційної діяльності. Розглянуто співпрацю з країнами ЄС та наслідки, які чекають на ринку праці України. Представлено аналітичні дані продажу автоматизованої робототехніки по регіонах та країнах.

Ключеві слова: інноваційні технології, робототехніка, ринок праці, автоматизація, інформаційно-комунікативні технології.

АННОТАЦИЯ
Развитие технологических инноваций в мире робототехники и информационно-коммуникативных технологий с каждым годом набирает обороты и в дальнейшем влияет на рынок труда. С увеличением технологий и машин, которые замещают человеческий труд, увеличивается вероятность ликвидации рабочих мест вследствие автоматизации. В статье исследовано влияние новых тенденций на рынке труда, которые связаны с автоматизацией рабочих мест. Проанализирована нормативно-правовая база Украины относительно инновационной деятельности. Рассмотрены сотрудничество со странами ЕС и последствия, которые ожидаются на рынке труда Украины. Представлены аналитические данные продажи автоматизированной робототехники по регионам и странам.

Ключевые слова: инновационные технологии, робототехника, рынок труда, автоматизация, информационно-коммуникативные технологии.

АNNOTATION
Development of technological innovations in the world of robototekhniki and informatively communicative technologies, which with every year collects turns in future influences to the market of labour. With the increase of technologies and machines which substitute for human labour authenticity of liquidation of workplaces is increased in investigation of automation. . With the increase of technologies and machines which substitute for human labour authenticity of liquidation of workplaces is increased in investigation of automation. .U articles investigational influence of new tendencies at the market labours which are related to automation due to the robots of workplaces the legal base of Ukraine is Analysed normatively in relation to innovative activity. A collaboration with the countries of ES and consequences is considered which expect at the market of labour of Ukraine. The analytical are presented danni of sale of automated robototekhniki on regions and countries which are involved anymore in the world.

Keywords: innovative technologies, robototekhnika, labour-market, automation, informatively communicative technologies.

Завантажити статтю (pdf)