Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті визначено й обґрунтовано сутність та зміст соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг. Формування товарно-грошових відносин у сфері надання соціально-екологічних послуг лісу мотивує необхідність трактування соціально-екологічних благ лісу як особливого товару, вартість якого проявляється в опосередкованому економічному ефекті – додатковому прибутку економічних та соціальних суб’єктів, які формують попит на цей товар.

Ключові слова: природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, екологічний потенціал, соціальний потенціал, екологічні функції лісу, соціальні функції лісу.

АННОТАЦИЯ
В статье определены и обоснованы сущность и содержание социально-экологического потенциала леса в контексте становления рынка социально-экологических услуг. Формирование товарно-денежных отношений в сфере предоставления социально-экологических услуг леса мотивирует необходимость трактовки социально-экологических благ леса как особого товара, стоимость которого проявляется в опосредованном экономическом эффекте – дополнительной прибыли экономических и социальных субъектов, формирующих спрос на этот товар.

Ключевые слова: природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, экологический потенциал, социальный потенциал, экологические функции леса, социальные функции леса.

ANNOTATION
The article defines and substantiates the entity and the content of the forest socio-ecological potential in the context of emerging the social and environmental services market. The development of commodity-money relations in the scope of providing the forest socio-ecological services induces the necessity to treat the social and environmental benefits of forests as a special commodity, which value emerges as the indirect economic effect - the additional income for economic and social actors, who forms the demand for this product.

Keywords: natural resources, natural resource potential, ecological potential, social potential, ecological functions of the forest, social functions of the forest.

Завантажити статтю (pdf)