Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті визначено моделі і технології управління знаннями, визначені фактори, які впливають на процес управління знаннями. Розглядаються основні концепції розвитку менеджменту знань, а саме концепції явного і неявного знання, інформаційного менеджменту. Розглядаються сучасні підходи до визначення ролі в організації, основні напрями використання знань, роль знань в інноваційній діяльності організації. Проаналізовано стан процесу управління знаннями на підприємствах. Запропоновані заходи щодо підвищення рівня системи управління знаннями.

Ключові слова: управління знаннями, ринковий актив, інтелектуальний капітал, бази знань, системи управління.

АННОТАЦИЯ
В статье определены модели и технологии управления знаниями, определенны факторы, которые влияют на процесс управления знаниями. Рассматриваются основные концепции развития менеджмента знаний, а именно концепции явного и неявного знания, информационного менеджмента. Рассматриваются современные подходы к определению роли в организации, основные направления использования знаний, роль знаний в инновационной деятельности организации. Проанализировано состояние процесса управления знаниями на предприятиях. Предложены меры по повышению уровня системы управления знаниями.

Ключевые слова: управление знаниями, рыночный актив, интеллектуальный капитал, базы знаний, системы управления.

АNNOTATION
The article defines the models and technologies of knowledge management, determines the factors that influence the knowledge management process. The main concepts of knowledge management development are considered, namely: concepts of explicit and implicit knowledge, information management. The modern approaches to the definition of the role in the organization, the main directions of the use of knowledge, the role of knowledge in the organization's innovative activities are considered. The state of knowledge management process at enterprises is analyzed. Proposed measures to improve the level of knowledge management system.

Key words: knowledge management, market asset, intellectual capital, knowledge base, management system.

Завантажити статтю (pdf)