Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження сутності понять «інновація», «потенціал», «інноваційний потенціал регіонів країни». Проаналізовано особливості розвитку інноваційного потенціалу України та Херсонської області. Встановлено негативні тенденції, що склалися в інноваційній сфері. Визначено пріоритетні напрями інноваційної діяльності країни. Запропоновано систему напрямів формування умов для реалізації інноваційного потенціалу Херсонської області.

Ключові слова: інновація, потенціал, інноваційний потенціал регіонів країни, інноваційна діяльність, стратегія регіонального розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование сущности понятий «инновация», «потенциал», «инновационный потенциал регионов страны». Проанализированы особенности развития инновационного потенциала Украины и Херсонской области. Установлены негативные тенденции в инновационной сфере. Определены приоритетные направления инновационной деятельности страны. Предложена система направлений формирования условий для реализации инновационного потенциала Херсонской области.

Ключевые слова: инновация, потенциал, инновационный потенциал регионов страны, инновационная деятельность, стратегия регионального развития.

АNNOTATION
An essence of the concepts «innovation», «potential», «innovative potential of the regions of the country» is investigated in the article. The features of the development of the innovative potential of Ukraine and Kherson region are analyzed. Negative tendencies in the innovation sphere are established. The priority directions of the innovative activity of the country are determined. The direction system of the formation of the conditions for the realization of the innovative potential of Kherson region is proposed.

Keywords: innovation, potential, innovative potential of the regions of the country, innovative activity, regional development strategy.

Завантажити статтю (pdf)