Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано динаміку зростання ВВП та витрат на рекламу у світі в 2015–2018 рр. Досліджено середнє щорічне зростання рекламних ринків по регіонах у 2015–2018 рр. Розглянуто топ-10 рекламних ринків світу в 2015 р. і зроблено прогноз на 2018 р. Проаналізовано витрати на різні типи реклами в Інтернеті в 2015–2018 рр. Висвітлено розподіл світового рекламного бюджету між різними медіа.

Ключові слова: реклама, світовий рекламний ринок, Інтернет-реклама, рекламний бюджет, мобільна реклама.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована динамика роста ВВП и расходов на рекламу в мире в 2015–2018 гг. Исследован средний ежегодный рост рекламных рынков по регионам в 2015–2018 гг. Рассмотрены топ-10 рекламных рынков мира в 2015 г. и сделан прогноз на 2018 г. Проанализированы расходы на различные типы рекламы в Интернете в 2015–2018 гг. Освещено распределение мирового рекламного бюджета между различными медиа.

Ключевые слова: реклама, мировой рекламный рынок, Интернет-реклама, рекламный бюджет, мобильная реклама.

ANNOTATION
The article analyzes the dynamics of GDP growth and advertising costs in the world in 2015-2018. The average annual growth of advertising markets by regions in 2015-2018. The top 10 advertising markets of the world in 2015 and the forecast for 2018 are considered. The costs of various types of online advertising in 2015-2018 are analyzed. The division of the world advertising budget between different media is highlighted.

Keywords: advertising, world advertising market, Internet advertising, advertising budget, mobile advertising.

Завантажити статтю (pdf)