Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вдовин М.Л., Береза С.В. Оцінювання впливу чинників на стан розвитку зовнішньої торгівлі за допомогою непараметричних методів аналізу

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стан зовнішньої торгівлі в Україні. Здійснено аналіз впливу чинників (зовнішніх та внутрішніх) на розвиток зовнішньої торгівлі. Визначено основні причини негативних тенденцій експортно-імпортних операцій. Доведено необхідність визначення заходів трансформації української зовнішньої торгівлі. Запропоновано заходи щодо оптимізації показників у сфері зовнішньоекономічної діяльності України.

Ключові слова: зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, трансформація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние внешней торговли в Украине. Осуществлен анализ влияния факторов (внешних и внутренних) на развитие внешней торговли. Определены основные причины негативных тенденций экспортно-импортных операций. Доказана необходимость определения мер трансформации украинской внешней торговли. Предложены меры по оптимизации показателей в сфере внешнеэкономической деятельности Украины.

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, трансформация.

ANNOTATION
The article considers the Ukrainian's foreign trade state. The analysis of factors' influence (external and internal) on development of foreign trade is carried out. The main causes of the negative trends in export-import operations are identified. The need to define measures for the transformation of Ukrainian foreign trade is proved. For indicators optimizing Ukrainian sphere of foreign economic activity are proposed measures.

Keywords: foreign trade activity, foreign economic activity, export, import, transformation.

Завантажити статтю (pdf)