Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Юнко О.М., Возна Л.Б. Капіталізація вітчизняних банків: стан та перспективи зміцнення

АНОТАЦІЯ
Розкрито сутність поняття «капіталізація» банківської установи. Досліджено сучасний стан рівня капіталізації вітчизняних банків та вплив іноземних банківських компаній на конкурентоспроможність вітчизняної банківської системи. Запропоновано напрями зміцнення капіталізації, що підвищить конкурентоспроможність вітчизняних банківських установ на світовому фінансовому ринку та забезпечить стабільність національної економіки на шляху інтеграції у світове господарство.

Ключові слова: банк, капіталізація, рівень капіталізації вітчизняних банків, достатність капіталу, напрями зміцнення капіталізації.

ANNOTATION
The essence of the “capitalization” of the banking institution is disclosed. The current level of capitalization of domestic banks and foreign banking companies impact on the competitiveness of Ukrainian banking system are explored. The ways of capitalization’s strengthening, which will increase the competitiveness of domestic banks in the global financial markets and ensure the financial stability of the national economy's integration into the world economy are considered.

Keywords: bank, capitalization, the level of capitalization of domestic banks, capital adequency, perspects for capitalization’s strengthening.

Завантажити статтю (pdf)