Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Скірка А.С., Адамик Б.П. Проблематика фінансової діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано та подано проблеми Фонду щодо розміру фінансових ресурсів. Звернено увагу на недоліки «очистки» банківської системи впродовж 2014–2016 рр. Відзначено, що проблема розміру фінансових ресурсів у Фонді гарантування вкладів та девальвація національної валюти сприяли зростанню паніки та масштабному вилученню коштів із банківської системи. Звернуто увагу на безвідповідальність власників банків перед своїми кредиторами. Сконцентровано увагу на проблемі механізму черговості виплат щодо вимог кредиторів.

Ключові слова: гарантування вкладів, депозит, банк, вкладник.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы и представлены проблемы Фонда по размеру финансовых ресурсов. Обращено внимание на недостатки «очистки» банковской системы в течение 2014–2016 гг. Отмечено, что проблема размера финансовых ресурсов в Фонде гарантирования вкладов и девальвация национальной валюты способствовали росту паники и масштабному изъятию средств из банковской системы. Обращено внимание на безответственность владельцев банков перед своими кредиторами. Сконцентрировано внимание на проблеме механизма очередности выплат по требованиям кредиторов.

Ключевые слова: гарантирование вкладов, депозит, банк, вкладчик.

АNNOTATION
The article presents the analysis of the Deposit Guarantee Fund problems in financial resources. And focuse on the disadvantages of clearing the ukrainian banking sector, during 2014-2016. It has been emphasized the huge problem of the financial resources size in the Deposit Guarantee Fund. Also indicated that the level of the national currency devaluation contributed to the growth of panic and large-scale withdrawal of funds from the Ukrainian banking system. It has been pointed the colosal problem of irresponsibility owners of insolvent banks in front to their creditors.

Keywords: deposit guarantee, deposit, bank, depositor.

Завантажити статтю (pdf)