Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Найденко О.Є., Журавко С.В. Досвід оподаткування пенсій в зарубіжних країнах

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано стан пенсійної сфери в Україні та за кордоном. Розглянуто рівні пенсійних програм в країнах ЄС. Досліджено генезис оподаткування пенсій в Україні. Розглянуто досвід оподаткування пенсій в провідних країнах ЄС. Розроблено пропозиції щодо удосконалення оподаткування пенсій в Україні на основі зарубіжного досвіду.

Ключові слова: пенсія, пенсійна система, податок на доходи фізичних осіб, оподаткування пенсій, дефіцит Пенсійного фонду України, пенсійне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано состояние пенсионной сферы в Украине и за рубежом. Рассмотрены уровни пенсионных программ в странах ЕС. Исследован генезис налогообложения пенсий в Украине. Рассмотрен опыт налогообложения пенсий в ведущих странах ЕС. Разработаны предложения по совершенствованию налогообложения пенсий в Украине на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, налог на доходы физических лиц, налогообложение пенсий, дефицит Пенсионного фонда Украины, пенсионное обеспечение.

ANNOTATION
The state of the pension sphere in Ukraine and abroad is analyzed. The levels of pension programs in the EU countries are considered. The genesis of taxation of pensions in Ukraine is investigated. The experience of taxation of pensions in the leading EU countries is considered. Proposals have been developed to improve the taxation of pensions in Ukraine on the basis of foreign experience.

Key words: pension, pension system, personal income tax, pension taxation, the Pension Fund of Ukraine deficit, pension provision.

Завантажити статтю (pdf)